Nhà thờ Bắc Môn Nam Định

Công trình Nhà thờ Bắc Môn Nam Định Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật [ux_gallery ids=”2631,2633,2635,2636,2637,2638,2640,2641,2642,2643,2644″ style=”default” type=”slider” columns=”3″]

Khách sạn Quảng Trường

Công trình Khách sạn Quảng Trường – Ninh Bình Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật [ux_gallery ids=”2610,2609,2608,2607,2606,2605,2604″ style=”default” type=”slider-full”]