Công trình Hà Nam

Công trình sàn đá Hà Nam Hạng mục thi công: sơn đá nghệ thật, sàn đá.