Tuyển dụng Nhân viên Hành Chính Tổng Hợp

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch Nhân sự (đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề, …)
– Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty.
– Tham gia xây dựng và giám sát hệ thống quản trị, tham đánh giá thực hiện công việc nhân sự.