Trong suốt thời gian qua, bằng việc hợp tác thực hiện các dự án lớn với các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu chuyên nghiệp, Công Ty Cổ Phần LUCKY HOUSE luôn được đánh giá là một đơn vị có mô hình hoạt động chuyên nghiệp, có khả năng đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Tập đoàn Nam Cường

Công trình đã thi công

Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà

Công trình đã thi công

Tổng công tycổ phần xuất nhập khẩu & xây dựng Việt Nam

Công trình đã thi công

Tập đoàn Vingroup

Công trình đã thi công

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD

Công trình đã thi công

Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Công trình đã thi công