■ dự án tiêu biểu

CHÙA BA VÀNG – QUẢNG NINH

Công trình Chùa Ba Vàng – Quảng Ninh

Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật. Sơn vân gấm