■ dự án tiêu biểu

CUNG ĐIỆN THÀNH THẮNG

Công trình cung điện Thành Thắng – QL 1A, Huyện Gia Viễn, Ninh Bình.

Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật. Sơn trang trí. Sàn đá