■ dự án tiêu biểu

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Công trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật. Sơn trang trí