Nhà phân phối Kim Quy

Địa chỉ: Tân Phúc – Ân Thi – Hưng Yên

Nhà phân phối Sỹ Tuyến

Địa chỉ: TT Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên

Nhà phân phối Giới Chinh

Địa chỉ: Ân Thi – Hưng Yên

Nhà phân phối Diệp Đoan

Địa chỉ: Hải Minh – Hải Hậu – Nam Định

Nhà phân phối Đỗ Mười

Địa chỉ: Xuân Phong – Xuân Trường – Nam Định

Nhà phân phối Kiều Điệp

Địa chỉ: Nghĩa Phú – Nghĩa Hưng – Nam Định