Nhà phân phối Thắng Phúc

Địa chỉ: Số 221 Phong Đình Cảng – TP. Vinh – Nghệ An

Nhà phân phối Chiến Thanh

Địa chỉ: Số 31/99 – Phố Tân Sơn – TT. Triệu Sơn – Thanh Hóa

Nhà phân phối Hoàng Linh

Địa chỉ: Vọng Thủy – Thành Trực -Thạch Thành – Thanh Hóa

Nhà phân phối Dũng Hằng

Địa chỉ: Số 43A Khối 5 TT. Rừng Thông – Đông Sơn – Thanh Hóa

Nhà phân phối Dũng Thu

Địa chỉ: Số 50 Hà Huy Tập – TP. Hà Tĩnh

Nhà phân phối Lực Mạnh

Địa chỉ: Bắc Sơn – Cương Gián – Nghi Xuân – Hà Tĩnh