Nhà phân phối Tiến Sơn

Địa chỉ: Dinh Mười – Gia Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình.

Nhà phân phối Duy Phi

Địa chỉ: Khối Ngọc Nam – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam

Nhà phân phối Đại Phát

Địa chỉ: Số 487 Đ. Hùng Vương – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam

Nhà phân phối CTV Chí

Địa chỉ: Tam Tiến – H. Núi Thành – Quảng Nam

Nhà phân phối Hưng Phát

Địa chỉ: Tam Tiến – H. Núi Thành – Quảng Nam

Nhà phân phối Hợi Trúc

Địa chỉ: 45 – Đ. Phú Lộc 18 – P. Hoà Minh – Q. Liên Chiểu – Tp. Đà Nẵng.