Nhà phân phối Hải Thủy

Địa chỉ: Số 2687 Hùng Vương – TP. Việt Trì – Phú Thọ

Công ty Nhất Anh

Địa chỉ: TT. Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc

Nhà phân phối Trường Thức

Địa chỉ: Vũ Tiến – Vũ Thư – Thái Bình

Nhà phân phối Hẵng Trìu

Địa chỉ: Hồng Việt – Đông Hưng- Thái Bình

Nhà phân phối Khuyên Cần

Địa chỉ: Nam Hồng – Tiền Hải – Thái Bình

Nhà phân phối Mạnh Hùng

Địa chỉ: Nam Trung – Tiền Hải – Thái Bình