Nhà phân phối Hương Chiêu

Địa chỉ: Đồng Tu 2 – TT. Hưng Hà – Thái Bình

Nhà phân phối Trọng Quý

Địa chỉ: Đông Tân – Đông Hưng – Thái Bình

Nhà phân phối Khương Xoan

Địa chỉ: Minh Hòa – Hưng Hà – Thái Bình

Nhà phân phối Chiến Ngũ

Địa chỉ: Đông Trà – Tiền Hải – Thái Bình

Nhà phân phối Minh Hiếu

Địa chỉ: Hải Hòa – Hải Hậu – Nam Định

Nhà phân phối Quang Ngôn

Địa chỉ: Ngã Tư Bô Thời – Khoái Châu – Hưng Yên