■ dự án tiêu biểu

Khu đô thị River Bay, bắc đầm Vạc Thành phố Vĩnh Yên

Công trình dân dụng: Khu đô thị River Bay, bắc đầm Vạc Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật SĐ4.1 – 403. Sơn Đá nghệ thuật SĐ5 – 501