Nhà hàng Hoàng Gia – Hưng Yên

Hạng mục xây dựng: Sơn đá nghệ thuật, sơn trang trí