Công trình Nhà thờ Bắc Môn Nam Định
Hạng mục thi công: Sơn đá nghệ thuật
[ux_gallery ids=”2631,2633,2635,2636,2637,2638,2640,2641,2642,2643,2644″ style=”default” type=”slider” columns=”3″]