Sơn đá – SĐ5

Sơn đá nghệ thuật SĐ5 (Sơn đá SĐ5) là sản phẩm được sản xuất từ 100% đá tự nhiên, nên đã tạo ra những hiệu quả trang trí đặc biệt cho các công trình kiến trúc, tạo ra các bề mặt ngoài vẻ đẹp tự nhiên của mầu sắc.