TRIẾT LÝ KINH DOANH

     Đầu tư: Đầu tư có trọng điểm, có tính đến sự tương hỗ cho nhau của các dự án, hiệu quả đầu tư cao.

     Chất lượng sản phẩm: là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững.

     Khách hàng là bạn hàng: cùng chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, thuận lợi và khó khăn cùng khách hàng.

     Táo bạo và đột phá: Rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu, tạo thế cạnh tranh lành mạnh.

     Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.

     Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: Là nền tảng tạo nên sức mạnh phát triển bền vững của Lucky House.

     Kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động.

     Phương châm hành động: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

SLOGAN: LUCKY HOUSE – NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TIN CẬY

     TẦM NHÌN: Trở thành Tập đoàn sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng hoàn thiện bề măt hàng đầu Việt Nam

      SỨ MỆNH:

  • – Cung cấp đa dạng hệ thống sản phẩm chất lượng, nhất thể hoá hệ thống sản phẩm từ móng đến mái, sử dụng trong công trình từ phần thô đến phần hoàn thiện
  • – Giải pháp dịch vụ thi công hoàn hảo với quy trình đồng bộ từ: Tư vấn thiết kế – Chuyển giao công nghệ thi công – Bảo hành sau thi công
  • – Lấy công nghệ là giá trị cốt lõi để cạnh tranh – duy trì và phát triển bền vững với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại, chuyên nghiệp cùng hệ sản phẩm phù hợp với thị trường.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

     Con người là nền tảng để phát triển Công ty và tạo ra lợi nhuận. Luckyhouse không ngừng tập trung thu hút, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực: Đoàn kết – Năng động – Chuyên nghiệp