TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

     Với chiến lược phát triển tập trung vào chuỗi gắn kết giữa Nhà sản xuất – Mạng lưới phân phối – Đội thầu thợ, trở thành Tập đoàn sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Lấy công nghệ làm giá trị cốt lõi, Lucky House liên tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên, nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh bằng hệ thống sản phẩm với nhiều tính năng ưu việt.

     Các sản phẩm của Công ty đưa ra thị trường đã được Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng đánh giá phù hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn và Viện Vật Liệu Xây Dựng chứng nhập hợp quy:

Văn bản pháp lý của Công ty bao gồm: